logo-left-top.png
Slogan
THÔNG ĐIỆP
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Hà Giang
Văn bản
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Công văn số 178 ngày 12/5/2015 về việc triển khai nhập liệu dữ liệu trẻ em có HCĐB trên phần mềm của Quỹ BTTEVN
Quyết định số 439/QĐ-LĐTBXH của Sở LĐTBXH TP. Hà Nội về việc thành lập các Phòng chức năng của Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Hà Nội
Thông báo số 927/TB-VPCTN về ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang V/v củng cố, kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tại buổi tiếp Đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày 11 tháng 7 năm 2014
CUỘC SỐNG QUANH TA
KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT, BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM