en-US en-US
Tài khoản tiếp nhận
Tài khoản tiền Việt: 001.0.00.0000355 * Tài khoản ngoại tệ: 001.0.37.0002165 * Tại: Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

AIA Việt Nam mang Hành trình Cuộc sống đến với trẻ em khó khăn tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 8/8/2018, tại thành phố Quảng Ngãi, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (QBTTEVN) đã tổ chức Chương trình Hành trình Cuộc sống (The Lív Journey)...

Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
Scroll