logo-left-top.png
Văn bản
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Quyết định: Quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
2.968
trẻ em (tính đến 01/2022)
Số trẻ em mồ côi do Covid-19
167.725
trẻ em (tính đến 01/2022)
Số trẻ em là F0, F1 của Covid-19
14,84
tỷ đồng
Số tiền Quỹ BTTEVN hỗ trợ trẻ em là nạn nhân Covid-19
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI
arrow-01.svg